Avansert søk


NBF

All informasjon fra NBF er felles for alle bridgekretser

Om bridgekrets.no

Bridgekrets.no er et personlig prosjekt jeg har hatt muligheten til å gjennomføre i samarbied med min arbeidsgiver Eight Communication AS. Målet mitt er å få samlet informasjonen om hva som skjer i bridgen rundt om i Norge og lage et felles verktøy for de interesserte til selvkost - faktisk med mulighet som en inntektskilde for NBF's kretser/klubber. Jeg har vært vitne til at altfor mye historikk har forsvunnet i årenes løp at vi ønsker å tilby et elektronisk arkiv for bridgekretsene i Norge som forhåpentligvis vil være til interesse for nåværende og nye bridgespillere i fremtiden.