Systemkort

Det skal sendes inn systemkort for alle lagets parkombinasjoner. Dette sendes til Kristian.ellingsen@hotmail.com med systemkort «lagnavn» i emnefeltet. Filene må merkes med navn på aktuell parkombinasjon. Filene skal være i pdf eller word-format.

Komplett oversikt over systemkort vil bli publisert på denne sida.